تاریخچه:
ایده ما یک اتفاق و یک جرقه در ذهن «نبود»، بلکه بر اساس شناخت و درک نیازهای اجتماعی و زیست محیطی و گپ مدیریتی موجود شکل گرفت.
از سال ۱۳۸۳ یا مدل تعالی سازمانی و پیرو آن مسئولیت اجتماعی شرکتی(که یکی از معیارهای مدل تعالی سازمانیEFQM ) می باشد آشنا شدم. در سال ۱۳۸۶ به عنوان ارزیاب در جایزه ملی تعالی سازمانی مشغول به ارزیابی شرکت های داخلی نمودم و در این زمان متوجه شدم که ضعف زیادی در معیار های مرتبط با جامعه در شرکتها وجود دارد و همه شرکتها در این معیار (معیار۸) امتیاز کمتری نسبت به سایر معیارها دریافت می کنند. پس این سوال برای من به وجود آمد :چرا شرکتها امتیاز کمتری از معیار ۸ کسب می کنند؟ چرا شرکتها و سازمان ها توجه کمتری به موضوعات اجتماعی و زیست محیطی دارند؟
من به این نتیجه رسیدم که علت این امر به خاطر امتیاز کم معیار نتایج جامعه در مدل تعالی سازمانی هست. یعنی امتیاز ۶۰ از ۱۰۰۰امتیاز و این حداقل امتیاز معیارهای مدل بود .چون نتایج جامعه امتیاز کمتری داشت شرکتها هم توجه و تمرکز کمتری روی این موضوع از خود نشان می دهند و سعی می کنند تا روی معیارهایی بیشتر تمرکز کنند که برای آنها امتیاز بیشتری داشته باشد.

بنابراین در سال ۲۰۰۹ میلادی مدلی جدید طراحی کردم که در اون امتیاز معیار جامعه به ۱۰۰ ارتقا پیدا می کرد و درنتیجه امتیاز تعدادی دیگر از معیارها کمتر می شد و از این طریق اهمیت موضوعات اجتماعی و زیست محیطی افزایش پیدا می کرد.
من این پیشنهاد رو به بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ارسال کردم و دلایلی هم برای این موضوع ارائه نمودم. خوشبختانه این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و از سال ۲۰۱۰ مدل جدید تعالی سازمانی به دنیا ارائه شد که طی اون امتیاز معیار جامعه به ۱۰۰ افزایش یافت و امتیاز بعضی دیگر از معیارها هم معتدل تر شد.
این اولین حرکت پروانه ای من بود. با این پیشنهاد ، موجی از بهبودها و فعالیتهای اجتماعی و زیست محیطی از طرف شرکتها بوجود آمد. مطالعات و پژوهش های مرتبط با این موضوع به شدتن افزایش یافت و فضای رقابتی بین شرکتها بوجود آمد. من معتقد هستم که این بال و حرکت کوچک توانست موج و جنبشی بزرگ را در سطح جهانی بوجود آورد.
من از این موفقیت انگیزش زیادی گرفتم. حالا شرکتها دنبال منابع علمی و دانشی و مشاوره ای بیشتری در زمینه مسئولیت اجتماعی بودند. خوب در آن زمان یعنی بیش تر از ده سال پیش حدود سه یا چهار کتاب در زمینه مسئولیت اجتماعی چاپ شده بود که بیشتر جنبه دانشگاهی داشتند تا جنبه صنعتی و مدیریتی.در زمینه مقالات علمی هم شاید ده تا بیست مقاله دانشگاهی بیشتر وجود نداشت.
من مقالات و اخبار بسیاری رو از شرکتها و منابع علمی خارجی جمع آوری و ترجمه کردم و در نتیجه کتاب «مدیریت مسئولیت اجتماعی بنگاه» رو در سال ۱۳۸۷ تدوین و ترجمه کردم و اولین رویکردهای من برای تشکیل یک مجموعه مشاوره ای و پژوهشی در این زمینه شکل گرفت. متاسفانه به دلیل ناشناخته بودن موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی، بسیاری از ناشران قبول انتشار این کتاب رو نپذیرفتند و در نهایت پس از سه سال یعنی در سال ۱۳۹۰ از طریق انتشارات اقلیم مهر(ضمن تشکر و قدردانی از جناب آقای ابراهیم زاده مدیر محترم انتشارات) به مرحله چاپ رسید.
برای اینکه مسئولیت اجتماعی رو بیشتر از قبل ترویج کنم بیش از ۳۰۰ جلد از این کتاب رو برای مدیران روابط عمومی و هیئت مدیره شرکتها، وزارتخانه ها، بانکها و شهرداری ها و حتی دانشگاهها ارسال کردم. و این بال دومی بود که توانست موج جدیدی از مسئولیت اجتماعی شرکتی را در کشور بوجود آورد.
در سال ۱۳۹۰ دفتر مشاوره ای و پژوهشی رو هم راه اندازی کردم و کاتالوگ های موسسه رو همراه کتاب ارسال نمودم.
همچنین در سال ۲۰۱۲ مدل مسئولیت اجتماعی شرکت نیسان ژاپن رو نقد و اصلاح کردم و بعد از اون هم در زمینه کارآفرینی اجتماعی و بازاریابی اجتماعی فعالیتهای گسترده ای انجام شد.
مثل پیشنهاد و طرح کسب و کار مرکز تماس معلولان، چاپ رایگان تخصص های افراد دارای معلولیت در نیازمندیهای روزنامه همشهری، اولین رویداد استارتاپی معلولان با عنوان توان تک، برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی برای معلولان با کمک اساتید دانشگاهی در مراکز خیریه و …
ما ساعتها کار داوطلبانه و رایگان برای بهبود جامعه و محیط زیست انجام داده ابم و فکر می کنبم این یکی دیگر از آن بال زدن هایی است که می تواند موجی بزرگ را بوجود آورد. موجی برای بهبود جامعه و محیط زیست و اقتصاد ما.

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

عضویت در خبرنامه وب سایت مسئولیت اجتماعی.اخبار ما را پیگیری کنید.