گروه جامپ (جامعه اقتصاد محیط زیست پایدار) از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در زمینه ترویج و توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی آغاز نموده است. جامپ که پیشرو در توسعه و ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی می باشد، ماموریت اصلی خود را طراحی و استقرار سبک پایدار و مسولانه زندگی و کار قرار داده است و در این مسیر از یاری و توانمندی مشاوران، متخصصان ، صاحب نظران و کارکنان خلاق و نوآور بهره می برد. همکاری ،حمایت، جاری سازی و توسعه فعالیتهای ما موجبات تعالی انسانی، اجتماعی و سازمانی در کشور را فراهم می نماید.انشاء الله

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

عضویت در خبرنامه وب سایت مسئولیت اجتماعی.اخبار ما را پیگیری کنید.