اخلاق کار به معنی شناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه انجام درست و ترک نادرست است. اخلاق کار، شاخه ای از دانش مدیریت، از زمان پدیدار شدن نهضت مسئولیت اجتماعی در دهه ی ۱۹۶۰ پدیدار شد.
در این دهه جنبش های آگاهی بخش اجتماعی، انتظارات مردم را از سازمانها بالا برده، آنها را به این نتیجه رسانده بود که سازمانها باید از امکانات وسیع مالی و نفوذ اجتماعی خود برای رفع مشکلات اجتماعی، مثل: فقر، خشونت، حفاظت از محیط زیست، تساوی حقوق، بهداشت عمومی و بهبود وضع تحصیلات استفاده کنند. مردم براین باور بودند که چون شرکتها و مؤسسات با استفاده از منابع کشور به سود دست می یابند، به کشور بدهکار و مدیون هستند و بایستی برای بهبود اوضاع اجتماعی تلاش کنند (carter, 1999)
اخلاقیات در کسب و کار یک زیربنای اساسی برای کسب و کار می سازد که بهبود وضعیت کاری از طریق آن میسر است )زئیری و پیترز، ۲۰۰۱). بین اخلاقیات کار و مسئولیت اجتماعی سازمان رابطه ی تنگاتنگ وجود دارد.
معضلات اخلاقی شامل مشکلات و مسائل اخلاقی می شود که مدیران هر روز با انواعی از آنها مواجه هستند مانند تعارض منافع، استفاده ناصحیح از منافع، نقض قراردادها و موافقتنامه ها. توجه به مسائل اخلاقی مدیران از آن رو اهمیت دارد که مدیر می تواند ادعا نماید که ما اخلاقی هستیم چرا که در چهارچوب قانون عمل می نماییم ودرعین حال اعمالش غیر اخلاقی باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

عضویت در خبرنامه وب سایت مسئولیت اجتماعی.اخبار ما را پیگیری کنید.