استفاده از اصطلاح سبز، بعد از اواسط دهة ۱۹۸۰ ميلادي متداول گرديده است. به دنبال برگزاري اجلاس زمين در سا ل ۱۹۹۲ ميلادي، مديريت سبز در بخش هاي مختلف استقرار يافته و توجه كشورها را به خود جلب نموده است. دولت سبز نيز به دنبال كنفرانس سازمان ملل (اجلاس زمين سال ۱۹۹۲ ميلادي) در بسياري از كشورها مطرح گرديد. كانادا اولين كشوري بود كه دولت سبز و مديريت سبز را در سال ۱۹۹۵ ميلادي در سطح دولت مورد توجه قرار داد. در ایران قانون مدیریت سبز در سال ۱۳۸۲تصویب گردید و شامل: مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آن (در ساختمان ها و وسايط نقليه اقدام خواهند نمود
مدیریت سبز در یک کسب و کار به گونه ایست که فعالیتهای آن هیچگونه تاثیرت منفی را بر محیط زیست محلی و جهانی همچنین بر روی جامعه و اقتصاد نمی گذارد. یک کسب و کار سبز در سیاستها و برنامه های خود حمایت از محیط زیست و حقوق بشر را در نظر می گیرد. به طور کلی مدیریت سبز را می توان زیر مجموعه ای از توسعه پایدار در نظر گرفت که عمدتا بر روی جنبه های زیست محیطی تاکید دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

عضویت در خبرنامه وب سایت مسئولیت اجتماعی.اخبار ما را پیگیری کنید.