کارآفرینی اجتماعی، نامی نسبتا جدید است اما این ایده متعلق به سالها پیش می باشد. نیروی محرک این نوع کارآفرینی یک چیز است، قدرت بخشیدن به مردم برای داشتن یک زندگی بهتر، از طریق فراهم کردن ابزارهای دستیابی به این زندگی همچون آموزش، اشتغال یا حتی یک تفریح ساده. کارآفرینان اجتماعی نه با هدف سود بلکه با هدف یک تحول اجتماعی، چنین کسب و کارهای جدیدی را بنا می نهند. اما در عین حال، می توان این سازمانها را کسب وکارهایی پایدار و موفق دانست.
هنگامیکه اهداف غیر انتفاعی با ایده های شغلی وجوه مشترکی داشته باشند کارآفرینی اجتماعی پدیدار می گردد .
کارافرینان اجتماعی، ویژگیها و رفتارهایی شبیه به کارافرینان اقتصادی(مانند: رهبری خوب و مهارتهای مدیریتی) دارند، ولی آنها بیشتر با کارها و فعالیتهای دلسوزانه و حمایت کننده ارتباط دارند، تا کسب پول. آنها برای حل مشکلات اجتماعی تصور و بینش مطلوبی دارند، دیگران را تشویق و تحریک می کنند و دارای توانایی و ظرفیت غلبه بر موانع و خطرات در این فرایند هستند.
برای موفقیت در آن، توجه به عوامل حیاتی موفقیت(صداقت، دلبستگی، روشنی هدف، تعهد، شهامت، ارزشهای اساسی و مهم، برنامه ریزی، انعطاف و اقدام) امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

عضویت در خبرنامه وب سایت مسئولیت اجتماعی.اخبار ما را پیگیری کنید.