آرمان های توسعه پایدار
آرمان۱: محو فقر در تمام اشکال آن در همه جا
آرمان ۲: محو گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
آرمان۳: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در همه گروههای سنی
آرمان۴: تضمین آموزش فراگیر با کیفیت برابر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه
آرمان۵: دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
آرمان۶: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آبو تاسیسات بهداشتی برای همه
آرمان۷: تضمین دسترسی به انرژی ارزان، قابل اتکا، پایدار و مدرن برای همه
آرمان۸: ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و بهره ور و مناسب برای همه
آرمان۹: ایجاد زیرساخت های انعطلف پذیر، ترویج صنعتی شدن پایدار و فراگیر وترویج ابتکار
آرمان۱۲: کاهش نابرابری در داخل کشورها و میان آنها
آرمان۱۱: امن و پایدار نمودن شهرها و مکان های اسکان بشری و مقاوم نمودن آنها در برابر حوادث بصورتفراگیر
آرمان۱۲: تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار
آرمان۱۰: اقدام فوری برای مقابله با تغییراتآب و هوا و تاثیرات آن
آرمان۱۴: حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
آرمان۱۵: حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از زیست بوم های خاکی، مدیریت پایدار جنگل ها،مقابله با بیابان زایی، متوقف نمودن و معکوس کردن روندفرسایش زمین و متوقف نمودن از بین رفتن تنوع زیستی
آرمان۱۶: ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار،تسهیل دستیابی به عدالت برای همه و ساختن نهادهای پاسخ گو، موثر و فراگیر در همه سطوح
آرمان۱۷: تقویت ابزار لازم برای اجرا و تجدید همکاری جهانی برای توسعه پایدار

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

عضویت در خبرنامه وب سایت مسئولیت اجتماعی.اخبار ما را پیگیری کنید.